Ronald Wong

黃天朗 Ronald Wong

Hello!我叫阿朗。生於香港長於香港,現為一位註冊社工。
為青少年服務 7 年多來,從情感支援及生捱規劃經驗中,明白青少年要克服成長壓力,大人嘅不理解因此受傷害,往往難以找到信任嘅人啟齒,正處於係黑暗的你,希望你踏出第一步,嘗試搵我傾吓,未必可以幫你解決正在面對的困難,但會讓你感到被理解明白的同在。

我專長於:
• 青少年輔導
• 生涯規劃
• 調解

載入中…